1. Home
  2. Betalning och fakturering
  3. Händelseförlopp vid fakturering

Händelseförlopp vid fakturering

I den här artikeln får du lära dig hur faktureringen fungerar hos oss på Websupport. Hur vi skickar fakturor, vilket förfallodatum de har och hur händelseförloppet är efter det att din faktura skapats.


En faktura skapas automatiskt 30 dagar innan tjänsten löper ut. Fakturan skickas till via e-post eller post till den adress som anges i din faktureringsprofil.

Håll din kontakt-och/eller faktureringsmail uppdaterad. Om någon annan har hand om din bokföring/fakturering, se till att fakturorna levereras till rätt adress som anges i din faktureringsprofil.

30 dagar innan din tjänst löper ut så genereras en faktura. Om du glömmer att betala fakturan får du en vecka innan tjänsten löper ut en påminnelse om att din betalning är försenad. Om du inte svarar inom en vecka så kommer vi att deaktivera din tjänst. I detta tillstånd så kan din tjänst återaktiveras utan problem. Men om vi inte registrerar din betalning en vecka efter avaktivering så kommer du att motta ett mail till din kontaktadress att processen för borttagning av tjänsten har påbörjats och att de kommer att raderas.

Du finner ett exempel på hela händelseförloppet nedan.

Löptiden på våra fakturor är alltid 30 dagar innan tjänstens förfallodatum, men tjänsterna är alltid aktiva utan betalning ytterligare två veckor. Du har alltså totalt ca 45 dagar på dig att betala utan att det påverkar din tjänst.

Updated on 21. december 2021

Was this article helpful?

Related Articles